Onze missie

Onze missie is om een inclusieve samenleving te bevorderen door mensen met diverse achtergronden, capaciteiten en uitdagingen te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk.

Stichting Iedereen Werkt richt zich op het potentieel van elk individu door middel van persoonlijke ontwikkeling, ondersteunende begeleiding en het creëren van veilige werkomgevingen.

Wij geloven in de kracht van diversiteit en talent, en streven ernaar om samen met bedrijven inclusieve werkplekken te creëren waarin iedereen kan floreren en groeien, en waar werk wordt gezien als middel om volwaardig mee te doen in de maatschappij.

Hoe gaan we te werk

Wij willen echt werk voor iedereen. Helaas is dit in de praktijk niet zo vanzelfsprekend voor iedereen. Wij gaan graag samen met jou op zoek naar echt werk, dat past bij jouw behoefte en mogelijkheden. 

Jouw passie

Samen gaan we op zoek naar jouw passie. Welk werk zou het beste passen? Wat zijn je behoefte en waar liggen je uitdagingen?

Passend werk

We zoeken samen naar werk dat past bij jou. Op welke plek voel jij je thuis en komen je kwaliteiten tot zijn recht

Juiste begeleiding

Eenmaal aan het werk zorgen we altijd voor de juiste begeleiding. Heb je bijvoorbeeld extra hulp nodig, dan gaan we dat met elkaar regelen.

Duurzaam vervolg

We gaan voor een duurzame uitstroom naar werk, kijkend naar de lange termijn.

Interesse of wil je meer weten?

Wil je meer weten over ons of één van onze werkplekken? Neem dan gerust contact op met ons via 0165 78 64 69, mail naar info@iedereenwerkt.nl of vul onderstaand contactformulier in.